BTK AKK hakkındaki ön kararını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1 Eylül 2016 tarihinde AKK konusunu değerlendirmek üzere toplandı. 9 Eylül 2016 günü bir basın açıklaması yaparak kararı duyurdu.

Öncelikle bu karar bir ön karardır ve şu an için kesinleşen hiçbir şey yoktur.

Hızlar ve kotalar bakımından alınan kararları kısaca özetleyelim.

Mobil şebekede limitsiz tariflerde AKK sonrası veri indirme hızının 128 Kbps altında olamayacağına karar verilmiş.

31.12.2018 tarihinde AKK kaldırılması kararı verilmiş.

AKK’nin kaldırılacağı tarihe 2 yıldan fazla bir süre olduğu için bu süre içinde abonelerin hız ihtiyacını gidermek adına geçerli olan AKK sonrası düşen hızların %50 oranında artırılması kararı verilmiş. Yani AKK sonrası 3 Mbit olan indirme hızının %50 arttırarak 4.5 Mbit olmasına, yükleme hızında ise 1 Mbit olan hızın %50 artışla 1.5 Mbit olması kararı alınmış. Artı gece 02:00 ile 08:00 arasındaki kullanımın AKK’ye dâhil edilmemesi.

10 Mbit pakette AKK 25 GB iken 100 Mbit paketlerde de 25 GB AKK var. Bu durumun giderilmesi ve hız arttıkça paketlerdeki en düşük AKK’nin orantılı şekilde arttırılması kararı verilmiş.

Özetle 2019 başına kadar AKK sürecek bu süre içinde kullanıcıların idare etmesi adına AKK sonrasında düşen hızları %50 arttırıyoruz ve gece de 6 saatlik süreyi AKK dışına alıyoruz deniliyor.

Peki, buna neden ön karar diyoruz.

Karar metnine baktığımızda hızla ilgili alınan kararların kesin olmadığı ön karar olduğunu belirttiklerini görüyoruz. Kesinleşmiş şekilde karar verecekleri toplantıdan önce görüş alıp bunları değerlendirdikten sonra karar verileceği açıklanıyor. Yani bu maddelerin tamamı ya da hiçbiri onaylanmayabilir veya bir kısmı onaylanabilir bir kısmı reddedilebilir.

10.10.2016 tarihine kadar BTK resmi sitesi üstünden kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek yani biz tüketicilerden gelecek görüşleri toplayacaklar. Tüketicilerin %50 artırım az %100 olsun gibi ya da hiç inmesin veya hemen AKK kaldırılsın gibi isteklerini görüşlerini ya da önerilerini toplayacaklar.

10.10.2016 tarihinden sonra en geç 60 gün içinde internet sağlayıcı firmaların alınması muhtemel olan bu kararlara karşı görüşlerini kuruma bildirmesi kararı alınmış. Yani internet hizmeti aldığımız firmaların görüşlerini de öğrenmiş olacaklar.

Bu süre içinde toplumdan gelen görüşler ile şirketlerin görüşleri değerlendirilmek üzere incelenmiş olacak.

60 gün süre ise Aralık 2016 içinde doluyor. Büyük ihtimal Aralık 2016 içinde bir toplantıyla kesin kararlarını açıklayacaklar. O zaman kesin kararı göreceğiz.

Burada şirketler 2 yıl gibi bir süre içinde alt yapılarını AKK olmadan çalışacak şekilde hazırlayamayacaklarını ya da çok büyük yatırım gerektiği veya yatırımın teknik olarak 2 yıldan uzun sürebileceği gibi birçok görüş bildirebilirler.
BTK şirketlerden gelen görüşleri, talepleri kabul edilebilir bulursa AKK kaldırılmayabilir. Ya da firmalar 2019 başında AKK olmayacak şekilde alt yapımızı yenileriz kabul ediyoruz da diyebilirler. Yani şirketler ne diyecek olumsuz mu olumlu mu cevap verecekler bilemediğimizden şu an için AKK kaldırıldı ya da kaldırılmadı diyemeyiz.

Hatta firmalar AKK kaldırılmasına alt yapımız hazır değil demelerini geçtik şu an için AKK sonrası hızları %50 oranında arttırmaya da hazır değiliz derlerse ya da gece 02-08 arası kotadan sayılmasın maddesi kabul edilmesin derlerse ne karar alınır bilemiyorum.

Toplumun görüşleri büyük ihtimal daha erken bir tarih ve %50 üstünde bir hız artışı şeklinde olacaktır. Bu yüzden tüm tüketicilerin hakkını araması adına yazının altında linki verilen BTK sayfasından görüşlerini bildirmeye davet ediyorum. Ne kadar çok toplumsal baskı gelirse kurul karar verirken çok daha iyi kararlar alınmasını sağlayabilir. %50 artıştan %60’a çıkması bile biz tüketiciler için faydalı olacaktır. Ya da AKK kaldırılma tarihini az da olsa öne çekilmesini sağlayabilir.

Hız ve kota konularında ön kararlar bu şekildeydi.

Birde kesinleşmiş bazı kararlar var.

Bunlardan birisi AKK %80 kullanıldığında ve bittiğinde kullanıcının telefonuna ücretsiz olarak SMS ile bildirim yapılması zorunlu hale getirilmiş. Bu kararın aslında tüketiciye herhangi bir faydası yok gibi neredeyse. 25 GB kotası olan bir evde birkaç çocuk varsa zaten kota 2 günde bitiyor. Kullanıcı 2 gün içinde %80 doldu şeklinde SMS gelince kalan %20 bize bir gün yeter kapatalım her şeyi ayın son günü açarız o tarihe kadar evde internet kullanımı yok mu diyecekler?

Benim abone olduğum firmada bu zaten standart bir uygulama olarak var. Artı diğer firmalarda abone isterse SMS gönderiliyor istemese bile en azından e-posta şeklinde de olsa var. Abone SMS ile uyarı istemezse abonenin isteği kayıt altına alınarak SMS gönderilmeyebilir kararı verilmiş. Şu an zaten abone isterse var olan bir şeyi standart hale getirilmiş diyebiliriz.

Bir diğer karar limitsiz/sınırsız adı altında satılan paketlerde AKK olduğunu reklamlarında vb duyuru ilanlarında tüketicilerin görebileceği anlayabileceği şekilde açıkça belirtilmesi kararı verilmiş. AKK’nin olmadığını bilmeyen kalmadı sanırım. Bu da tüketici açısından pek artısı olmayan bir karardır. Eskiden limitsiz/sınırsız paketlerde hiçbir sınır olmazdı ki adına o yüzden limitsiz veya sınırsız diyorduk. Bu karar yerine AKK vb herhangi bir sınır olan pakete limitsiz ve sınırsız adı verilemez dense daha iyi olurdu. Şu an ki paketlerde ne olursa olsun bir limit sınır var.

Alınan kararlar bir diğer toplantıda kesinleşmiş olsa bile 2019 yılına kadar AKK sorunuyla kullanıcılar yaşamaya devam edecekler. O tarihe kadar %50 hız artışı kabul edilse bile bu hızlar çok düşük kalıyor ve 2019 yılına kadar teknolojideki ilerlemelerle bu hızlar ile internette veri indirme veya gönderme çok daha çekilmez bir hale gelecek gibi görünüyor.

2012 yılında alınan kararda 1 Mbit olan indirme en az 3 Mbit hıza, Yanlış hatırlamıyorsam 512 Kbps olan yükleme hızı 1 Mbit hıza yükseltilmişti. AKK kalkar mı kalkmaz mı onu şu an bilmiyoruz ama önceki kararları göz önüne alırsak büyük ihtimal rakamlar düz şekilde 5 Mbit indirme ve 2 Mbit yükleme olacak şeklinde bir karar çıkabilir.

Mobil tarafta ise en düşük hız 128 Kbps olması kararı çıkarsa ki şu an bazı operatörlerde limitsiz paketlerde AKK sonrası düşen ile aynı bir değişiklik yok gibi duruyor. Bu hızla ne yapılabilir neredeyse hiçbir şey diyebiliriz. 128 Kbps hızın üstünde bir karar çıkmazsa mobil tarafta kotalıya devam ediyoruz anlamı çıkacaktır. Limitsiz olmasının anlamı yok bu hızlarda video vb içerik izlenmesinin imkânı yok.

Birde olayın şu tarafı var. Devletlerin yaptırım güçleri vardır. Ülke idaresi için kararlar alır yasalar çıkartır uymayanlara gücünü gösterip uygulatır. Güçlü devlet sözünü geçiren dediğini yaptıran devlettir.

Bir vatandaş cinayet işlediği zaman mahkemede ben ceza almak istemiyorum canım hapiste yatmak istemiyor derse devlet kabul ediyor mu?

Alınan kararlarda şu var. Topluma soracağız artı firmalara soracağız. Onlar ne diyecek firmalar hazır olacak mı olmazsa duruma bakarız gibi bir tavır var. Toplumsal görüşün alınması güzel bir şey fakat firmaların görüşünün alınması onların alt yapı hazır değil dediğinde tamam peki kalsın o zaman AKK denmesi gelecek açısından kötü gelişmelere sebep olabilir.

Varsayalım 5 Mbit indirme 2 Mbit yükleme hızı kabul edilmiş olsun. Bu hızlar bakır kabloda ADSL teknolojisinin ulaştığı en yüksek hızlar bile değil. Dünyanın nesnelerin internetini konuştuğu ve interneti güçlü olan ülkelerin büyük devletler olacağı çağımızda firmaların yapmasını mı bekleyeceğiz? Torunlarımızın bile iş hayatını etkileyecek bir karar özel firmaların inisiyatifine bırakılabilir mi?

Özel sektör tabi ki en az yatırımla en yüksek karı elde etmeye çalışacak. Kar ölçüsünde yatırım yapar. Zararına çalışması mümkün değildir.

Şu an görünen bir sebepten ötürü ülke çapında fiber optik alt yapı kurulamıyor. Gelecekte ülkemizin gücünü, ekonomisinin kötüleşmesine ve toplumun fakir olmasına sebep olacak kadar önemli bir olayda devletin gücünü ortaya koyması gerekmiyor mu?

Kararların gerekçesine bu ülkedeki her vatandaş altına imzasını atar. İnternet kullanımının değiştiği artık evlerde birden çok cihazın internete ihtiyaç duyduğu ayrıca internette genelde çok büyük boyutlu video (4K, FullHD, HD) ve görsel içeriklerin kullanıldığı ve bunun için çok yüksek hızların gerektiği kotaların kaldırılması gerektiği ifade ediliyor.

Tespit çok doğru fakat alınan kararlara bakıyoruz. Firmalara soralım ne düşünüyorlar bu kararlara hazırlar mı alt yapılarını hazırlayabilirler mi gibi sonuçları görüyoruz.

Çağın gerisinde kalmamak adına devletin şu kararları aldım ya uygularsınız ya da ben çok büyük cezalar keserim demesi gerekmiyor mu? Ya da şu tarihe kadar şu hızlar olacak olmazsa siz yapamazsanız ben yatırımı yaparım gerekirse kamulaştırırım ya da bende firma kurarım demesi gerekmiyor mu?

Belki de yatırımın yapılmasının sebebi firmaların gücünün çok üstünde olmasıdır. Belki bu yüzden fiber optik alt yapıya geçemiyoruz. Firmalarda suçlu diyemeyiz. Sonuçta hayır kurumu değiller.

Dünya Gbit hızlarını konuşurken biz 3 Mbit olan hızı 4.5 Mbit mi olsun 5 Mbit mi olsun diye 2 ay toplumdan ve firmalardan görüş bekliyorsak ortada bir sorun var demektir.

Sorunun kaynağını, sebeplerini ve çözümünü de devletin bulması gerekiyor. Sonuçta devlet toplumun geleceğini düşünüp yapılması gerekenlerin yapılmasını sağlamak için vardır. Burada da görev devleti yönetmesi için seçtiğimiz kişilere düşüyor.

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Resmi web sitesi: http://www.btk.gov.tr/

Görüşlerinizi BTK sitesinden şu adresten formu doldurup gönderebilirsiniz.
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-Kullanim-Noktasi

Önemli not: BTK bir kamu yani devlet kurumudur. Önerinizi yazarken yazım kuralları ile genel ahlak kurallarına uymanızı tavsiye ederim.
Not: İnternet sağlayıcı şirketler AKK derken Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) açıklamalarında AKN olarak tarif ediyor.

1 Eylül 2016 tarihindeki BTK AKK üstüne aldığı kararının tam metni için:
http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKurul+Karar%c4%b1%2fAdil+Kullanim_+Noktasi+(AKN)+Uygulamasi.pdf

9 Eylül 2016 tarihinde alınan kararların için yapılan basın açıklamasının tam hali için:
http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%c4%b1n+B%c3%bclteni%2fBTK-Adil-Kullanim-Noktasi-09-09-2016.pdf

Yorum Yazın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir